Nakládání s osobními údaji

Vytisknout

S osobními údaji získanými v rámci emailové komunikace bude nakládáno v souladu s pravidly, která nastavuje nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem vedení této komunikace, případných navazujících činností, které vykonáváme. Informace o zpracování Vašich osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici v restauraci ve formě informačního listu.